Bojskovskov 1 vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Tråsbøl Matr. nr. 123a, 194
og 356
Ejendoms art: Tidligere Skovfogedbolig
Ejendoms navn: Tralskov
Opført: 1870 iflg. BBR
Areal: 
1960: 74,90 ha
2011: 6.0460 ha

Matr. 123, 194, 354-357, 360, ialt 29.6737 ha
+ Ladegårdskov matr. 22, 45.2999 ha
Bemærkninger: Tralskoven strækker sig langt ind i Adsbøl sogn 
Kendte bestyrere af Tralskoven under baroniet Rosenørn-Lehn til Guldborgsund:   
1862 - Claus og Maria Bang
1886 - Morten Paulsen og Karen Jensen
 

Købt Ejere
1716 Ahlefeldterne nedlægger landsbyen Kiding
1725 Hertug Christian af Augustenborg og efterkommere
1852 Den danske stat, konfiskation af Kidinggård incl. alt dets gods
1862 Lensbaron O. D. Rosenørn-Lehn 
1873  Baroniet Rosenørn-Lehn til Guldborgsund
1894 Baron Erik Hartvig Rosenørn-Lehn
1910 greve Christian Erik Julius Ahlefeldt-Lauervig-Lehn
1928 Carl Neergaard Petersen
Arvinger v/ Erik Neergaard Petersen
2011 Nils Peter Fagernæs og Jens Kristian Fagernæs
Jørgen Bertram i Vester Sottrup, ejer af skoven
2014Steen og Pernille Gadeberg Zachariassen


Udarbejdet dato:
Revideret:
22.  September 2011
8. september 2018
af: Andreas Asmussen
Andreas Asmussen

1999

 


2011