Eskedalvej 3b vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Skovbølgård Matr. nr. 188b
Ejendoms art: Enfamiliehus
Ejendoms navn:
Opført: 1998
Areal:.
1964: 2.1244 ha.. 2006: 8526 ha

Bemærkninger:.
Arealet er udstykket fra matr. 71.
I 2006 blev grundstykket delt, og 1. 27.18 ha, overdraget til sønnen Poul Reimers, incl. det af ham i 1998 opførte enfamiliehus og snedkerværksted. 
 

Købt Ejere
1964 Gartner Henrik Reimer
2006Snedker Poul Reimers


Udarbejdet dato:
Revideret:
29. november 2011
31. marts 2020
af: Andreas Asmussen
Andreas Asmussen

1999