Hesselroj 2 vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Tumbøl Matr. nr. 13
Ejendoms art: Landbrugsejendom
Ejendoms navn:
Opført: 1828
Areal:.
1873: 20. 47ha, 1960: 20.47 ha, 2011:1.26 ha.
Sky-Pantprotokol
Lundt. II 140, 235. Tønder III 797
Bemærkninger:
Ejendommen blev ved udskiftningen i 1760 liggende på landsbyens gade, umiddelbart syd for Bygade nr. 40.  Senere er den flyttet nogle hundrede meter østpå, men stadigvæk med markvej ned til landsbygaden.
 

Købt Ejere
1613 Nævnes et helbol v/ Laurents Rasmussen
??
ca. 1680 Hans Friedrich Erichsen fra Rinkenæs g. Gye
1710 Hans Hansen Erichsen g. Maren
1738 Hans Hansen Erichsen g. Sindet
ca. 1750  Peter Lorentzen fra Kværs g. Margreth Christophersen
1786 Hermann Hammer g. Maren
1820 Samuel Hammer g. Anna, g. 2x Mette
1848 Peter Asmus Hammer g. Sophie Magdalene
1852 Thomas Asmussen Hammer
1859Hans Hansen Juhl
1859Jes Jessen Juhl
1868Jørgen Hansen g. Metta Maria Bonde
1899Christian Hansen søn g. Mette Eline Marie Lorenzen
1902Enken Mette Marie Eline
1924Johann Thaysen g. Metha Marie
1960Holger Thaysen g. Helga Clausen
1989Peter Greisen
2008Peter Greisen og Charlotte Skare

Udarbejdet dato: 21. juli 2011 af: Andreas Asmussen


1920

Ca. 1950

 

Ca. 1950

2002