Hesselroj 4 vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Tumbøl Matr. nr. 43
Ejendoms art: Parcelliststed
Ejendoms navn:
Opført: 1858
Areal:.
1873: 2,75 ha, 1960: 3.22 ha, 2011 2018 m2

Lundt. I folie 393
Bemærkninger:
Johan Hansen køber i 1858 6 tdr. land fra Hans Hansen Juhlers bol i Tumbøl, og opretter et nyt parcelliststed.
 

Købt Ejere
1858 Brønddrejer Johan Hansen g. 1858 Christina Maria Jessen
1866 Hinrich Hansen Staugaard g. Anne Frederike Clausen
1907 Christian Johansen g. 1907 Botilla Catharina Lorenzen
1928 Murer Richard Rathje g. margrethe Dorothea Nielsen 
1982 Uve Madsen og Ida Alfhid Laine (Kattens værn)Udarbejdet dato: 27, juni 2011 af: Andreas Asmussen


1999 før branden

2000

 

1999

2000