Præstegårdsvej 3 vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Felsted Matr. nr. 246
Ejendoms art: Hus med have
Ejendoms navn: "Mutters Hus"
Opført: 1783
Areal:.
1696 m2

Bemærkninger:
Løjtnant Jasper og jordemoder Trinicke Bendixen boede, se Præstegårdsvej 1, og døde begge  henholdsvis1781 og 1782, og efterlod sig tre mindreårige børn.
Sognepræst Nicolai Meyland køber en del af ovenfor nævntes grundstykke, hvorpå han i 1783 opfører et stort og smukt hus, det som vi til dagligt kalder for "Mutters Hus" eller "Præsteenkesædet".
I de første år herefter bor sognets jordemoder, Ann Margreth Niels dt fra Ål sogn, der blev ansat som sognets jordemoder den 11. okt. 1781. Hun er enke efter Friedrich Strux. Gift 2x 1780 Wilhelm Nissen, der i 1783 står som ejer af Sønderborgvej 110.
Sognepræst Meyland og hans hustru flytter på aftægt i 1815.
Se artikler i Historisk Årbog for Felsted sogn 2010 og 2011.
 

Købt Ejere
Jasper Bendixen g. Trinicke
1783 sognepræst Nicolai Meyland g. 1773 Ingeborg Bruhn
1832 bols- og kromand Hinrich Nicolai Frees overtager huset, og anvender det som lejebolig til bl.a. sine ansatte.
1852 Hinrich Nicolai Frees g. Anna Catharina Lorenzen
1901 Hinrich Nicolai Frees g. Anna Catharina Jensen
1922 Hans Damm g. 1920 Catharina Bothilla Frees
1968chauffør og senere musiker/komponist Valdemar Rasmussen
1977Poul og Anna Dall
2003 Morten og Lotte Hoff


Udarbejdet dato: 28. december 2011 af: Andreas Asmussen

Omkring 1910
Omkring 1950
2008

 

Omkring 1920
Omkring 1950
Hoveddøren